Atama kararları Resmi Gazete’de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ait atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara nazaran, Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Başmüfettişleri Onur Utku Sevim, Yılmaz Genç, Sefa Çınar, Barış İntepe ve Sinan Dursun atandı.

Adli Tıp Kurumu İkinci İsimli Tıp İhtisas Heyeti Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Turan Karatepe görevlendirildi.

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Toplumsal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ vazifeden alındı, yerine Filiz Kayacı Boz atandı.

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sabri Akdeniz Sarı misyondan alındı. Bakanlıkta açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Özgür Ünver atandı.

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan yeterlilik imtihanında muvaffakiyet gösteren, İş Müfettiş Yardımcıları Emrah Kürşat Çakır, Mehmet Asalıoğlu, Muhammed Raşid Karaman, Münevver Yıldız, Nazlı Hilal Dükünlü, Okan Karagülle, Özge Ayhan Çulha ve Raşat Akyüz getirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş İstek Kaya atandı.

Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Yüksel atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık getirildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Kazım Özgür tayin edildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Veli Altundağ atandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan İdare Şurası Üyeliğine, Fatih Mehmet Bal getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ile Zonguldak Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay misyondan alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Balıkesir Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Mazak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Konseyi Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane Vilayet Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen misyondan alındı.

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve İdare Şurası Başkanlığına TCDD Nakliyat A.Ş. Genel Müdürü ve İdare Heyeti Lideri Hasan Pezük atandı.

TCDD Nakliyecilik A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve İdare Şurası Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan İdare Şurası üyeliğine Mustafa Bankaoğlu atandı.

7 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik, Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemis Sümer, Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Nabimya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule Tulun, Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu merkeze alınırken yerlerine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hüsnü Murat Dava, Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Cihan Akyol, Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Salih Murat Tamer, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ishak Ebrar Çubukçu, Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çobanoğlu, Nabimya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral Çekerek Oruçkaptan, Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Etraf, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Genel Müdür Yardımcısı Subutay Yüksel atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü hususları mucibince yapıldığı belirtildi.